OFERTA

INFORMACJA RODO

§ 1. PODSTAWA PRAWNA

Art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO). Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

§ 2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/a danych osobowych jest KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH BYCZEŃ SPÓŁKA JAWNA KAZIMIERZ RUPIŃSKI I IRENEUSZ MACHYNIA z siedzibą 57-230 BYCZEŃ , (NIP): 8871701885, REGON: 891546281, zarejestrowana w SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000281124, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

§ 3. INSPEKTOR DANYCH

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

§ 4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, lub usługi której Pani/Pan jest stroną oraz obowiazków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) ustway RODO;

§ 5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie lub na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

§ 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, nie dluższy niż 10 lat.

§ 7. PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

Wnioski o modyfikację lub usunięcie danych można kierować pisemnie na adres firmy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

§ 8. SKARGI

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 9. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE

Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu w celu oceny Pani/Pana zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.