O FIRMIE

Kopalnia Surowców Mineralnych "BYCZEŃ" zawiązana została przez Kazimierza Rupińskiego i Ireneusza Machynię w dniu 13 września 2004r. jako spółka cywilna. W kolejnych latach firma rozwijała się w szybkim tempie, rosło też jej znaczenie na krajowym rynku kruszyw budowlanych.

ofirmieW związku z przekroczeniem obrotów wspólnicy przekształcili spółkę cywilną w spółkę jawną, w wyniku czego, postanowieniem sądu z dnia 18.05.2007 r. spółka jawna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281124. Do lutego 2009 spółka prowadziła jeden zakład górniczy eksploatujący kruszywo naturalne, położony w tym samym miejscu co siedziba spółki, tj. w Byczeniu (gmina Kamieniec Ząbkowicki), natomiast w II połowie 2009 r. uruchomiono produkcję kruszyw w drugim zakładzie górniczym, zlokalizowanym w miejscowości Stróża (gmina Mietków).

W obu zakładach funkcjonują jednocześnie biura sprzedaży. Podstawowym zakresem działalności spółki jest wydobywanie i sprzedaż kruszyw oraz w mniejszym stopniu usługi transportowe. Spółka posiada transport własny - łącznie 17 zestawów samochodowych (SCANIA i MAN) o dopuszczalnej ładowności 26 ton każdy, który umożliwia dostawę zakupionych kruszyw w miejsce wskazane przez Nabywcę. Kruszywo, przed jego wywozem, jest ważone (bezpośrednio na kopalniach) z użyciem najazdowych wag samochodowych.

Spółka posiada najwyższej jakości, nowoczesne maszyny takie jak: ładowarki Volvo, koparki Volvo i Komatsu oraz spycharkę firmy Caterpillar, które wykorzystywane są do prac przygotowawczych, wydobywczych i załadunkowych w obydwu zakładach; ponadto w każdym z nich funkcjonuje zautomatyzowany zakład przeróbczy.

W pierwszym etapie procesu technologicznego prowadzone jest wydobycie kruszywa (głównie spod lustra wody - za pomocą koparki pływającej lub pogłębiarki ssącej), po czym następuje jego mechaniczna przeróbka. Drugim etapem jest uszlachetnianie półproduktu poprzez usuwanie części ilastych i kawałków gliny (z użyciem płuczki mieczowej) oraz okruchów drewna (za pomocą aquamatorów), a także rozsiewanie półproduktu na poszczególne frakcje.

Film/prezentacja naszej firmy w formacie .mp4

Artykuł Sabiny Szewczyk-Wajdy o naszej firmie KSM zamieszczony w dwumiesięczniku "Surowce i maszyny budowlane". Zapraszamy do lektury (.pdf)

ksm artykul