OFERTA

biura

Gwarancją wysokiej jakości naszych kruszyw jest wprowadzony w 2012 roku system Zakładowej Kontroli Produkcji. Jego celem jest całkowite monitorowanie procesu produkcyjnego na każdym etapie: wydobycia, procesu przeróbczego, transportu.

 Produkowane przez KSM Byczeń i KKN Stróża kruszywa spełniają wymagania norm europejskich:

  • PN-EN 12620+A1:2010 "Kruszywa do betonów"
  • PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń"

Dzięki wdrożonemu i certyfikowanemu systemowi ZKP przez jednostkę notyfikowaną możemy znakować wyroby budowlane znakiem CE w systemie oceny zgodności 2+.

Posiadamy laboratorium wewnętrzne wyposażone w odpowiedni sprzęt i personel do wykonowania badań. Część badań jest zlecana laboratoriom zewnętrznym.

W naszej ofercie znajdują się kruszywa spełniające wymagania norm europejskich:

Norma PN - EN FRAKCJA KRUSZYWA
PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu – Kruszywo drobne (piasek)
– 0/2 mm
– Kruszywo grube (żwir)
– 2/8 mm; 8/16 mm; 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

 – Kruszywo drobne (piasek)

– 0/2 mm