OFERTA

biura

Gwarancją wysokiej jakości naszych kruszyw jest wprowadzony w 2012 roku system Zakładowej Kontroli Produkcji. Jego celem jest całkowite monitorowanie procesu produkcyjnego na każdym etapie: wydobycia, procesu przeróbczego, transportu.

 

System ZKP został zatwierdzony poprzez inspekcję zakładów przeróbczych i zakładowej kontroli produkcij w obu lokalizacjach przez notyfikowaną jednostkę DEKRA Certification.

Produkowane przez KSM Byczeń i KKN Stróża kruszywa spełniają wymagania norm europejskich:

  • PN-EN 12620+A1:2010 "Kruszywa do betonów"
  • PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń"

Dzięki wdrożonemu i certyfikowanemu systemowi ZKP przez jednostkę notyfikowaną możemy znakować wyroby budowlane znakiem CE w systemie oceny zgodności 2+.

Posiadamy laboratorium wewnętrzne wyposażone w odpowiedni sprzęt i personel do wykonowania badań. Część badań jest zlecana laboratoriom zewnętrznym.

O jakości naszych kruszyw zapewniają certyfikaty zakładowej kontroli produkcji: 

button certyfikat 2022 pilce button certyfikat 2022 byczen button certyfikat 2022 paczkow  

Kruszywa oferowane przez nasze zakłady:

  • Piasek płukany 0 - 2 mm
  • Piasek łamany 0 - 2 mm
  • Żwir 2 - 8 mm
  • Żwir 8 - 16 mm
 L.p.  Rodzaj kruszywa "Byczeń"   "Stróża"  "Pilce"  "Paczków"
 1.  Piasek płukany 0 - 2 mm +  +    
 2.  Piasek łamany 0 - 2 mm  +  -    
 3.  Żwir 2 - 8 mm  +  +    
 4.  Żwir 8 - 16 mm  +  +    
 5.  Żwir 16 - 32 mm  -  +