Get Adobe Flash player

obr3Jakość i Certyfikaty

Gwarancją wysokiej jakości naszych kruszyw jest wprowadzony w 2012 roku system Zakładowej Kontroli Produkcji. Jego celem jest całkowite monitorowanie procesu produkcyjnego na każdym etapie: wydobycia, procesu przeróbczego, transportu.

System ZKP został zatwierdzony poprzez inspekcję zakładów przeróbczych i zakładowej kontroli produkcij w obu lokalizacjach przez notyfikowaną jednostkę DEKRA Certification.

Produkowane przez KSM Byczeń i KKN Stróża kruszywa spełniają wymagania norm europejskich:

  • PN-EN 12620+A1:2010 "Kruszywa do betonów"
  • PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń"

Dzięki wdrożonemu i certyfikowanemu systemowi ZKP przez jednostkę notyfikowaną możemy znakować wyroby budowlane znakiem CE w systemie oceny zgodności 2+.

Posiadamy laboratorium wewnętrzne wyposażone w odpowiedni sprzęt i personel do wykonowania badań. Część badań jest zlecana laboratoriom zewnętrznym.

O jakości naszych kruszyw zapewniają certyfikaty zakładowej kontroli produkcji:
Certyfikat Byczen 1 2Certyfikat Byczen 2Certyfikat Stroza 1 2Certyfikat Stroza 2

Kruszywa oferowane przez nasze zakłady:

  • Kopalnię Surowców Mineralnych "Byczeń":
  • Kopalnię Kruszywa Naturalnego "Stróża":
L.p. Rodzaj kruszywa "Byczeń" "Stróża"
1. Piasek płukany 0 - 2 mm + +
2. Piasek łamany 0 - 2 mm + -
3. Żwir 2 - 8 mm + +
4. Żwir 8 - 16 mm + +

Copyright © KSM & wojocki.com 2014. All Rights Reserved.